+40.248.214.400
presedinte@ancer.ro; secretar@ancer.ro

Asociatia Nationala a Consumatorilor de Energie din Romania

Asociatia Nationala a Consumatorilor de Energie din Romania

ANCER este o asociatie nonprofit, nonguvernamentala, apolitica…

Cerere de adeziune PJ ANCER.ro  Cerere de adeziune PF ANCER.ro  Status ANCER

 

ANCER s-a constituit in anul 1994 conform legislatiei romane si a fost recunoscuta ca persoana juridica romana.
1995 – ANCER adera la Federatia Internationala a Consumatorilor de Energie – IFIEC WORLD.
1996 – ANCER este cooptata in Comitetul de bord al IFIEC WORLD.
1998 – ANCER este membru activ al Comisiei de redactare a Legii Energiei.
2001 – ANCER este membru al Comitetului de Arbitrare a Disputelor in Piata Energiei Electrice – CADPEE – organism al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei – ANRE Bucuresti.
ANCER este membru in Consiliul Consultativ – organism al ANRE Bucuresti.
ANCER a sustinut liberalizarea pietei energiei, infiintarea autoritatilor de reglementare in domeniul energiei – ANRE cat si in domeniul gazelor – ANRGN si militeaza pentru armonizarea legislatieiramane in sectorul energetic cu cea europeana.
2007 – ANCER participa activ la elaborarea Strategiei Energetice a Romaniei.
2008 – ANCER este membru in Comisia Interministeriala constituita pentru asigurarea sigurantei in alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor din Romania.
Obiectivele ANCER, modul de organizare, admiterea de noi membrii, modul de finantare, sunt prezentate in Statutul ANCER.